Comença la construcció del Centre d'Atenció Integral

20/07/2021 - 17:12

Marina. Aquest nou tipus d'equipament municipal aplega i apropa al veïnat tots els serveis bàsics d'atenció social.

Avui s'ha posat la primera pedra del Centre d'Atenció Integral que concentrarà els serveis socials, de prevenció, habitatge, pobresa energètica, acció comunitària... dels barris de la Marina. El nou edifici s'ubica a la cantonada dels carrers del Foc i de la Mare de Déu de Port, en un extrem dels jardins de Cal Sèbio que ara es reurbanitzarà.

Les obres de construcció del nou Centre d’Atenció Integral (CAI) de la Marina tenen una durada prevista de 16 mesos, amb una inversió municipal de 5,3 milions d’euros. L’edifici constarà de planta baixa, dues plantes pis i una planta soterrani, amb una superfície total de gairebé 1.600 m². L’actuació també inclou urbanitzar l’entorn immediat del nou equipament, als jardins de Cal Sèbio. S’hi crearà una placeta a l’accés principal del Centre d’Atenció Integral, que estarà integrada amb la resta del parc, i quedarà garantida l’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda.

El Centre d’Atenció Integral definit al Pla de Barris de la Marina és un nou tipus d’equipament municipal per aplegar i apropar al veïnat tots els serveis bàsics. Es tracta que tota persona que es trobi en una situació de necessitat de qualsevol tipus pugui adreçar-s’hi per sentir-se acollida i atesa per l’Ajuntament, encara que la competència per intentar solucionar la problemàtica plantejada no sigui municipal. Per tant, podrà acollir serveis de salut, educació, gent gran, habitatge, pobresa energètica, ocupació, acció comunitària, prevenció i convivència. S’hi traslladaran, entre d’altres, els serveis d’ocupació de Barcelona Activa al barri i l’espai de coordinació de Vila Veïna, la nova xarxa comunitària per abordar de forma compartida la cura de persones dependents. El trasllat del Centre de Serveis Socials també deixarà espai lliure al Centre Pepita Casanellas del passeig de la Zona Franca per acollir altres activitats i serveis per al barri.