Concessió per a la gestió comunitària i veïnal de Can Batlló

19/03/2019 - 19:45

Bordeta. L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat definitivament la concessió de més de 13.000 metres quadrats per 30 anys a l'associació Espai Comunitari i Veïnal Autogestionat de Can Batlló.

La Comissió d’Economia i Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona ha aprovat definitivament la concessió de més de 13.000 metres quadrats a l'associació Espai Comunitari i Veïnal Autogestionat de Can Batlló. Hi han votat a favor BComú, PSC, CUP, el Grup Municipal Demòcrata i el regidor no adscrit Joan Josep Puigcorbé; Ciutadans, en contra; ERC i PP s’han abstingut. Aquest és un model innovador de gestió, sense precedents a Espanya, que introdueix la figura de la valorització del retorn social en una concessió administrativa. La concessió és a 30 anys, amb possibilitat de fer dues pròrrogues de 10 anys cadascuna.

La valorització del retorn social permet comptabilitzar el valor del projecte comunitari que l’entitat està duent a terme a Can Batlló, fent una comparativa amb el que hagués costat si la construcció d’espais i la provisió de serveis hagués estat feta per l’Ajuntament, tenint com a referència els preus públics de cada servei o tipologia d’activitats que s’hi desenvolupen. Durant l’any 2017, per Can Batlló van passar un total de 48.000 persones usuàries en un total de 849 activitats, amb 82.185 hores de treball voluntari. S’ha quantificat que cada euro que l’Ajuntament de Barcelona inverteix a Can Batlló suposa un retorn per a la ciutat de més de cinc euros.

Si l’Ajuntament hagués d’assumir els serveis que ofereix Can Batlló, això suposaria una inversió municipal d’1’43 milions d’euros anuals. La despesa corrent des de l’any 2012 hauria suposat prop de quatre milions d’euros i una inversió addicional d’uns 793.500 euros pel que fa a la construcció del Bloc 11, els horts i jardins comunitaris, el rocòdrom i l’espai d’esbarjo per a gossos. En total, el diner públic que s’ha invertit a Can Batlló des de 2011 és d’1’1 milions d’euros, el que suposa una mitjana de 140.000 euros a l’any.

Amb el compromís que ara es formalitzarà, l’Ajuntament assumeix els subministraments, la rehabilitació, el gran manteniment i la seguretat de l’espai cedit, mentre que l’associació s’encarregarà de les assegurances, taxes i tributs derivats de la concessió i del manteniment de l’espai, a més de garantir la universalitat de l’accés al recinte i les activitats.

L’Espai Comunitari i Veïnal Autogestionat de Can Batlló elaborarà un balanç comunitari cada dos anys, una eina que facilita l’autoavaluació dels projectes i l’anàlisi del seu retorn social. A més, es presentarà una memòria anual i es crearà una Comissió de Seguiment paritària entre les parts implicades, ajuntament i associació. Aquesta comissió assumirà competències molt àmplies amb poder decisori en matèries com l’abast de les inversions i la seva priorització en la rehabilitació de l’espai, entre d’altres. Per tant, es tracta d’un model de governança innovador en el que, a més, se cercarà sempre el consens, tot i que en cas de no acord es contempla crear un òrgan extern consultiu o acudir a la Comissió d’Empara del Reglament de Participació.

A tot Barcelona, s’està fent una clara aposta per la gestió comunitària dels béns públics, que contempla la participació de la ciutadania en la conservació, gestió i promoció del patrimoni urbà com a element innovador en la governança del patrimoni i contribuïdor de la cohesió social en els territoris. En són exemples el Pla de Locals o el Pla Buits.