Descoberta una mina d'aigua vora l'església

09/02/2018 - 01:56

Arqueologia. Les obres al solar del costat de l'església de Santa Maria de Sants han fet aflorar una mina d'aigua en desús de 36 metres de llarg.

Les obres de construcció d'un equipament comunitari i d'un edifici d'habitatges que promou l'Arquebisbat de Barcelona al solar del costat de l'església de Santa Maria de Sants han fet aflorar una mina d'aigua en desús que fa 36 metres de llarg, en sentit nord-sud. La runa que hi havia dipositada a l’extrem nord és fruit de la construcció del refugi antiaeri núm. 819, segons la topografia que n'ha realitzat l'arqueòleg.

La setmana passada, els arqueòlegs i un tècnic del Districte, amb el suport de la unitat de subsòl dels Mossos d’Esquadra, van poder accedir a la mina d’aigua localitzada a les obres que promou l’Arquebisbat al solar de la plaça d’Ibèria, 5, i el carrer del Sant Crist, 70-72. Des del punt afectat per l’obra, i després de desenrunar-la, van trobar un tram de mina de 21 metres anant cap a l’església i de 15 metres més anant cap a la plaça.

Es tracta d’una conducció bastida amb obra i coberta amb volta de mig punt, amb una amplada de 70 cm i una alçària de 135 cm. La solera només està reforçada amb una petita capa de morter de calç, lleugerament deprimida al centre per formar un canaló longitudinal per on transcorria l’aigua. Posteriorment s’hi va afegir una canalització ceràmica de 10 cm de diàmetre i recoberta amb obra, que es troba seccionada a l’extrem nord, on s’havia construït el refugi antiaeri.