Acord del govern i ERC per invertir 3,2 milions a Sants-Montjuïc

23/02/2021 - 18:30

Seguint amb l’acord pressupostari signat pels partits del govern de la ciutat i el grup municipal d’ERC, s’ha concretat la inversió de 30 milions d’euros en projectes de proximitat a tots els districtes de la ciutat. Durant el 2021, s’executaran un total de 83 actuacions d’impacte directe en la ciutadania, amb un èmfasi especial en la millora de l’espai urbà i el reforç dels serveis socials i d’atenció. Als barris de Sants-Montjuïc tiren endavant tres grans projectes per valor de 3,2 milions.

Mitjançant aquest pla d’inversions, aquest 2021 es destinaran dos milions per districte i els deu restants distribuïts segons criteris de població i de renda. La concreció dels projectes s’ha treballat les darreres setmanes amb la participació dels consellers i conselleres de districte dels tres grups municipals (BComú, PSC i ERC). Els tres projectes de Sants-Montjuïc inclosos al programa d’inversions municipal per aquest any són:

    • Baixar a la calçada el carril bici de la Gran Via de les Corts Catalanes entre la plaça d’Espanya i la d’Ildefons Cerdà, ja que la seva situació actual en vorera genera moltes situacions de perill. Pressupost: 1,1 milions d’euros.
  • Baixos de protecció oficial al Poble-sec, la Marina i la zona centre de Sants-Montjuïc: l’objectiu és l’adquisició de locals per part de l’Ajuntament per posar-los a disposició del comerç de proximitat i de l’activitat econòmica sostenible i plural, prioritzant locals amb llicència de restauració al carrer de Blai, locals als jardins de la Mediterrània i locals tester a Creu Coberta. Pressupost: 1,6 milions d’euros.
  • Reurbanització de l’avinguda de Madrid: redactar projecte executiu de reurbanització, amb l’objectiu de reduir els carrils existents i ampliar les voreres per millorar l’espai dels vianants. Incorporació de carrils bici. Pressupost: 500.000 euros.

Al conjunt de la ciutat, el gruix de les inversions previstes es destinarà a millorar l’espai públic, incloent-hi equipaments, parcs, jocs infantils i carrils bici, així com també a adquirir finques i locals que es consideren d’interès públic.

  • Urbanització i mobiliari urbà (18 projectes): 6.148.671 euros
  • Carrils bici i mobilitat (9 projectes): 4.814.799 euros
  • Parcs i verd urbà (11 projectes): 3.150.000 euros
  • Adquisició de finques i locals (5 projectes): 2.939.031 euros
  • Millores de jocs infantils (6 projectes): 429.000 euros
  • Pacificació d’entorns escolars (2 projectes): 350.000 euros

L’acord permet reforçar també els serveis socials i d’atenció, amb actuacions concretes per fer front a l’emergència social i d’habitatge, un suport directe al teixit productiu i l’ocupació, i projectes per fomentar l’activitat econòmica.

Tots els projectes hauran de ser aprovats pels tres grups municipals que subscriuen l’acord i s’hauran d’executar durant el 2021. Una comissió que es reunirà cada dos mesos en farà el seguiment.