Escola bressol i espai familiar a Sants-Badal

08/04/2021 - 18:25

Infància. El pla municipal d'equipaments i serveis de petita infància (2021-2024) vol avançar en la universalització i la diversificació de l’educació i la criança d’infants de 0 a 3 anys.

El pla municipal d'equipaments i serveis de petita infància (2021-2024) preveu passar de les actuals 102 escoles bressol municipals a 115, guanyant un miler de places fins arribar a les 9.500, i estudiant noves vies d’ampliació de la xarxa. La primera de les vuit escoles bressol municipals de nova construcció és la que obrirà les portes el curs vinent al carrer de Roger, al barri de Sants-Badal.

Per arribar als objectius marcats en aquest pla per a l’ampliació de la xarxa d’escoles bressol, l’Ajuntament planteja tres vies d’actuació:

  • La construcció o rehabilitació de vuit nous equipaments. El primer que entrarà en funcionament, el curs vinent, és el del carrer de Roger, a Sants-Badal: aquest nou centre obrirà amb el doble servei d’escola bressol (amb set grups i un total de 104 places) i espai familiar.
  • Treballar per integrar a la xarxa municipal les cinc llars d’infants de la Generalitat de
    Catalunya. Una d’elles és La Gavina del carrer de la Concòrdia, al Poble-sec.
  • Generar les condicions per integrar també a la xarxa municipal altres llars d’infants o centres educatius privats amb oferta de 0-3 anys, en aquells casos on hi hagi especial interès públic i les condicions òptimes, i una vegada la ciutat compti amb el marc normatiu per aquest canvi de titularitat.

La campanya de preinscripció a les escoles bressol municipals per al curs 2021-22 ja està en marxa. Dilluns comencen les jornades de portes obertes i la preinscripció en si tindrà lloc del 6 al 19 de maig, ambdós inclosos, telemàticament.

Espais familiars

A més de les escoles bressol, el pla municipal d’equipaments i serveis de petita infància també vol ordenar i ampliar la xarxa municipal d’espais familiars, on els infants menors de 3 anys acompanyats d’una persona adulta de referència es troben setmanalment en un entorn educativament estimulant. En l’actualitat, Barcelona disposa d’una xarxa de 16 espais familiars, amb models de gestió diversos, que dona servei a prop de 700 infants i famílies. A més de crear-ne de nous, com el que hi haurà a la nova escola bressol de Sants-Badal, es preveu habilitar espais familiars en equipaments de proximitat diversos, principalment centres cívics i casals, per obrir un mínim de 13 nous serveis amb el suport inicial de l’Institut d’Educació i del Pla de Barris.

Dins l’oferta diversa d’espais familiars, l’Ajuntament vol estendre a Sants-Montjuïc i altres districtes un model específic amb orientació socioeducativa per a famílies en situació de risc social que ja ha donat bons resultats al barri del Raval. Concretament, a l’Escola Bressol Municipal Aurora, que ofereix un acompanyament singularitzat amb una educadora social, una treballadora familiar i una psicòloga.