Decidim Pressupostos: més de 10.000 suports a projectes de Sants-Montjuïc

07/04/2021 - 18:40

Participació. La remodelació del Camp Municipal de Futbol Julià de Capmany per jugar-hi a criquet i altres esports és el projecte que ha rebut més suports a tota la ciutat, en la fase de priorització dels pressupostos participatius.

Sants-Montjuïc ha estat el districte on s'han rebut més suports en la fase de priorització de projectes per als pressupostos participatius de la ciutat: concretament han estat 10.004, dels quals quasi bé una quarta part (2.441) corresponen a la proposta de remodelació del Camp Municipal de Futbol Julià de Capmany per jugar-hi a criquet i altres esports.

Entre els 20 projectes proposats per la ciutadania de Sants-Montjuïc que se sotmetran a votació la categoria més freqüent és la de pacificació o remodelació de carrers, amb set iniciatives, seguit de les habituals intervencions en verd urbà i àmbits escolars, a més d’altres iniciatives relacionades amb la memòria històrica o equipaments de proximitat.

Aquests són els 20 projectes seleccionats per a la darrera fase de votació a Sants-Montjuïc:

Del 10 al 20 de juny es durà a terme la votació definitiva per decidir quins projectes es duran a terme. Es votarà telemàticament a través del web Decidim.Barcelona, amb dos punts de suport presencial als barris de Sants-Montjuïc per promoure la participació i resoldre dubtes. En aquests mateixos punts s’instal·laran petites exposicions físiques que recullin els 20 projectes finalistes.

Totes les persones de més de 13 anys empadronades a Barcelona podran votar per projectes al seu districte i en un altre. A cada districte podràs triar tants projectes com es puguin arribar a fer amb el pressupost disponible, que en el cas de Sants-Montjuïc són 3,6 milions d’euros. Els projectes més votats fins arribar a aquest pressupost seran els que finalment es duguin a terme.

L’impuls dels pressupostos participatius i la vehiculació a través del Decidim.Barcelona ha fet créixer significativament el nombre de persones registrades en aquesta plataforma de participació. Des que fa un any es va iniciar el procés de Decidim Pressupostos, s’hi han inscrit unes 44.000 persones i s’ha arribat a un total de 80.500.