Reforç d’agents cívics i informadors durant l’estiu

30/07/2020 - 14:21

Espai Públic. Centraran la seva atenció en la prevenció de la covid-19 i la convivència a l’espai públic.

Davant l’augment del nombre de contagis per la covid-19, s’ha augmentat el nombre de personal informador sobre la malaltia desplegat a la ciutat amb 230 agents més dels quals 4 actuaran a Sants-Montjuïc. Aquesta feina es complementa durant l’estiu amb l’actuació al districte de diversos equips d’agents cívics i informadors que vetllen pel compliment de les mesures de prevenció de la malaltia i per un ús cívic i segur de l’espai públic.

L’objectiu dels agents cívics i informadors destinats a la prevenció de la covid-19 consisteix a informar la ciutadania de les mesures higièniques de protecció, la distància de seguretat necessària i l’obligatorietat de dur posada la mascareta. També hi haurà personal de mediació per si cal transmetre els missatges en un altre idioma o per front a situacions de més risc.

I és que Sants-Montjuïc és amb, l’Eixample, Horta-Guinardó, Nou Barris, Sant Andreu i Ciutat Vella, un dels districtes on es prioritzarà l’actuació d’aquests agents. Mostra d’això són les dues parelles d’informadors de prevenció de la malaltia que actuaran al districte tots els dies de la setmana.

La seva tasca es complementa durant l’estiu amb l’actuació dels equips de civisme ampliats que, a banda de promoure el compliment de les mesures de prevenció de la covid-19, vetllen també per la detecció i la resolució dels problemes de convivència i civisme a l’espai públic.

És el cas de l’equip de civisme del districte, compost per 8 professionals, que realitza feines de detecció de problemàtiques a l’espai públic en diferents franges horàries i llocs del districte. Un segon equip s’encarregarà de la gestió de problemes a l’espai públics en indrets com els jardins de les Tres Xemeneies, jardins de Walter Benjamin, el parc del Mirador del Poble-sec o les Hortes de Sant Bertran en col·laboració amb la Guàrdia Urbana, el Servei d’Inserció social en medi obert i el Servei de Parcs.

En espais amb problemàtiques d’oci nocturn com ara la plaça d’Osca, els jardins de la Rambla de Sants, els jardins de la Mediterrània i els carrers de Blai, Blesa i Nou de la Rambla, actuaran 3 parelles de promotors que treballaran per minvar el soroll derivat de l’oci nocturn durant tot l’estiu.

Així mateix es comptarà amb el suport de fins a 17 agents de convivència del programa de Plans d’Ocupació de la ciutat que centraran la seva atenció en la detecció de punts problemàtics i la resolució de conflictes.