Obres d'estabilització de talussos

14/02/2024 - 18:42

Des de l'estiu passat i al llarg d'aquest any 2024 es duen a terme obres d'estabilització de talussos en una dotzena d'ubicacions de la muntanya de Montjuïc. L'objectiu és evitar-hi esllavissades i despreniments, i assegurar el pas de les persones. El pressupost total d'aquestes actuacions és d'uns 7,17 milions d'euros.

Un cop sanejats traient-ne tot allò que pugui caure, els talussos amb més risc de desprendre’s es cobreixen amb una malla i/o una xarxa de cables que es fixen al terreny amb bolons, és a dir, barres metàl·liques que s’hi ancoren i subjecten aquests materials. Amb el mateix objectiu d’evitar-ne l’erosió, però també per garantir la seguretat de tothom que hi passa, alguns camins o zones de pas es pavimenten. Molts queden protegits del talús amb tanques de protecció metàl·lica o murs de formigó armat.

Obres acabades o en marxa

 1. C. Font Florida, 43-91
  Dins d’aquest talús s’han creat unes línies de cunetes per a la captació d’aigües, s’ha arranjat el camí que puja cap a l’Escola Pau Vila i s’ha instal·lat, per sobre d’aquest camí, una malla antierosiva reforçada amb cables i bolons.
 2. C. Font Florida, 93-115
  En aquest altre tram, més proper al Parc de la Font Florida, just per sota de l’Escola Pau Vila, també s’està construint una línia de cuneta per a la captació d’aigües i, més avall, s’instal·larà la malla antiereosiva amb cables i bolons.
 3. C. Polvorí / av. Estadi
  En aquest talús, que queda per sota del Camp Municipal de Rugbi de la Foixarda i per sobre de l’Estadi Municipal Joan Serrahima, s’estan reordenant les subconques per fer-les més resistents a l’erosió. Les obres ja han començat, però podrien haver d’aturar-se entre el març i el juliol per no afectar la nidificació d’ocells.
 4. Pg. Migdia / c. Cartoixa
  Per sobre del passeig del Migdia, a partir de l’encreuament amb el carrer de Can Valero, i per sota d’una línia de captació d’aigües, s’ha recobert una part de la muntanya amb doble malla reforçada amb cables i bolons. Part de l’actuació ja s’ha dut a terme, hi queda pendent per a l’estiu una segona fase.

Obres en projecte

 1. Sot del Migdia
  Sota de la zona de pràctiques d’autoescoles, per sobre dels camins que porten cap al mirador de Migdia, hi ha una part del talús ja desprès que es protegirà amb malles reforçades amb cables i bolons per evitar qualsevol nova esllavissada.
 2. C. Pedrera del Mussol / c. Jocs del 92
  A banda i banda del carrer dels Jocs del 92, des del desviament de Pedrera del Mussol fins a la rotonda del c. Foc, es construeix un doble mur de gabions (gàbies de tela metàl·lica plenes de palets de riu) per protegir l’Escola Can Clos i tot aquest barri de qualsevol esllavissada a la part més alta de la muntanya, tal i com reclama el veïnat.
 3. Camps de Tir Olímpic
  Construcció d’una filera de micropilots i d’una escollera per protegir d’esllavissades les instal·lacions dels Camps de Tir Olímpic, situades a la carretera de Montjuïc que baixa des del castell.
 4. Fossar de la Pedrera
  Prolongació de les tanques existents a diferents nivells del fossar de la Pedrera i construcció d’una de nova, per frenar-ne l’erosió.

Obres d’inici imminent

 1. Sot de la Foixarda (Sot del Pantà) / av. Estadi
  A mitja altura entre les pistes d’hípica de la Foixarda i l’avinguda de l’Estadi, es construirà un mur de formigó per contenir aquest talús. A sobre, hi haurà una nova pavimentació i per sota, tota una franja coberta de geomanta amb bolons. Aquestes obres, i les dels altres dos sots que segueixen, començaran de forma imminent amb el desbrossament de la zona, però també podrien haver-se d’aturar entre el març i el juliol per no afectar la nidificació d’ocells.
 2. Sot de l’Estany (Jardí Botànic Històric)
  Al final de les escales que pugen des de l’extrem de l’aparcament del costat del Palau Nacional, hi haurà una nova pavimentació sobre un mur de formigó de contenció i, a banda i banda, dos talussos reforçats amb malles fixades amb bolons.
 3. Sot de la Masia (Jardí Botànic Històric)
  Al final de les escales que pugen des del darrere del Palau Nacional, hi haurà una nova pavimentació sobre un mur de formigó de contenció i, a banda i banda, dos talussos reforçats amb malles fixades amb bolons.

Durant el darrer any també s’han dut a terme actuacions d’aquest tipus per contenir arrossegaments al talús dels Tres Pins (av. Miramar, davant l’Escola de Bosc) i a l’avinguda dels Montanyans, 21 (rere el Poble Espanyol).

Aquest Pla d’Estabilització de Talussos, que forma part del Pla d’Actuació del Parc de Montjuïc 2019-2029, sorgeix de la necessitat de donar resposta a les esllavissades i despreniments provocats els darrers anys per diversos episodis extraordinaris de pluges, després del temporal Glòria del 2018. L’objectiu és que els talussos siguin més ferms un cop passi l’actual episodi de sequera i les pluges tornin, previsiblement, de nou en forma de tempestes fortes. Es tracta d’evitar que aquests talussos representin un risc per a la ciutadania que viu, treballa, va a escola o simplement passeja per la muntanya de Montjuïc.