Vila Veïna: cures comunitàries i de proximitat en quatre barris de la ciutat

18/12/2021 - 10:08

Durant el mes d’octubre es va posar en marxa el pla pilot de Vila Veïna en quatre barris de la ciutat, amb el desplegament d’un nou model de cures basat en la proximitat, la corresponsabilitat i la qualitat. Una iniciativa municipal pionera en què els equips professionals especialitzats, les persones que reben atenció i la ciutadania formen part d’una xarxa comunitària i corresponsable del benestar col·lectiu.

Les oficines que ja estan en funcionament proporcionen accés a recursos vinculats a les cures i ofereixen activitats comunitàries i gratuïtes per enfortir les xarxes de suport mutu. Són les següents:

  • Vilapicina i la Torre Llobeta, a Nou Barris: oficina al Casal de Gent Gran Cotxeres (pl. Carmen Laforet, 11). Horari: dimarts i divendres, de 9.30 a 13.15 hores, i dilluns i dijous, de 16.00 a 19.45 hores.
  • El Congrés i els Indians, a Sant Andreu: Casal de Barri Congrés-Indians (c. Manigua, 25-35). Horari: dilluns i dijous, de 9.30 a 13.30 hores, i dimarts i dimecres, de 16.00 a 20.00 hores.
  • Provençals del Poblenou, a Sant Martí: Casal de Ca l’Isidret (c. Josep Pla, 174). Horari: dimarts i dijous, de 10.00 a 13.00 hores, i dilluns i dimecres, de 16.00 a 20.00 hores.
  • La Marina de Port, a Sants-Montjuïc: Casal de Barri La Vinya (c. Alts Forns, 87). Horari: dilluns i divendres, de 9.00 a 13.00 hores, i dilluns i dimarts, de 16.00 a 20.00 hores.

Les activitats que ofereixen els quatre equipaments s’adrecen a persones cuidadores, persones amb necessitats de cura, famílies i veïns i veïnes que participen en les xarxes de suport. S’impulsen grups de suport a la criança, grups per a persones cuidadores, activitats intergeneracionals amb gent gran i infants, activitat física a l’aire lliure per a persones grans, xerrades de suport en l’envelliment i la dependència, serveis de respir i cangur i intervencions per fer un espai públic que sigui també un espai cuidador.

Diagnosi de l’estat de les cures als barris pilot

Abans de la posada en marxa de Vila Veïna, es va dur a terme una enquesta a dues mil persones dels quatre barris que formen part del pla pilot per conèixer la situació de les cures entre el veïnat.

Aquest estudi previ mostra les dades següents:

  • El 41% de la població té persones amb necessitats de cura al seu càrrec.
  • El 37% d’aquestes persones cuidadores dediquen més de nou hores al dia a la cura.
  • El 14% se senten angoixades perquè no poden conciliar aquestes tasques de cura amb altres responsabilitats.
  • El 94% no participen en cap activitat o espai de suport mutu o d’acompanyament en la seva tasca cuidadora.

Aquestes dades van fer evident la necessitat de reforçar la resposta assistencial i comunitària per garantir el dret de totes les persones a cuidar i ser cuidades.

El model de Vila Veïna

El desplegament de Vila Veïna a la ciutat forma part d’una transformació del model sociosanitari, en què es prioritza la proximitat, la corresponsabilitat i la personalització de l’atenció. El canvi principal consisteix a concebre la cura com una tasca compartida i comunitària, no privada i individual. Cuidar en comunitat és millor que cuidar en soledat.

Què és Vila Veïna?

És una comunitat territorial d’entre 10.000 i 30.000 habitants en què es comparteixen tots els serveis i recursos sociosanitaris, amb l’objectiu que tothom pugui accedir-hi fàcilment i que es trobin a prop de casa. Cada vila veïna tindrà una seu física de referència per a l’equip de professionals especialitzats en les cures, i oferirà beneficis i avantatges tant a les persones cuidadores com a les persones ateses i el veïnat. A més, cadascuna de les unitats territorials s’adaptarà a les particularitats i les necessitats del barri on s’implementi.

On es desplegarà?

Està previst que durant el 2022 s’incorporin 12 unitats més, que donaran servei a 320.000 persones, el 12% de la població de Barcelona. Es preveu que s’implantin 115 viles veïnes en total.