Òrgans de govern de les entitats municipals

Els òrgans de govern de les entitats municipals municipals són els seus consells d’administració, patronats, o òrgans anàlegs. Aquí trobareu informació sobre la seva composició.