Campanya d’inspecció a les botigues de records

Campanya d’inspecció a les botigues de records

Comerç i mercats. En 183 actuacions a l’Eixample, Gràcia i Horta-Guinardó s’han detectat un 40% de botigues que incomplien la normativa.

La campanya informativa i sancionadora sobre els establiments comercials de venda d’articles de record es desplega a l’Eixample, Gràcia i Horta-Guinardó amb l’objectiu de garantir el compliment de la normativa municipal, recollida al Pla especial de botigues d’articles de record i en vigor des del desembre del 2018.

Els equips d’inspecció municipals duen a terme visites informatives a botigues de records, en què es dona a conèixer la normativa i se’n comunica, en cas que s’hi detecti, l’incompliment. En aquests casos, es duu a terme una segona inspecció per comprovar si s’hi han fet les adaptacions corresponents i, en cas contrari, s’inicien procediments disciplinaris.

Durant els primers mesos de l’any s’han portat a terme 183 inspeccions, mitjançant les quals s’han detectat fins a un 40% d’incompliments de la nova normativa. La majoria corresponen al següent:

  • Tenir els articles de record visibles des de la via pública.
  • No disposar el producte agrupat i diferenciat a dins de la botiga.
  • Ocupar més del 20% de l’espai comercial total amb articles de record.

A partir de l’agost la campanya s’estendrà a Ciutat Vella, on es duran a terme visites d’inspecció fins a finals d’any.

Una normativa per protegir el comerç tradicional

La modificació del Pla especial d’ordenació dels establiments comercials té com a objectiu protegir el comerç de barri, garantir l’equilibri d’activitats comercials, afavorir la convivència veïnal i preservar la identitat dels barris davant l’augment progressiu del turisme, que distorsiona l’autèntic paisatge urbà.