Consell de Turisme i Ciutat

Activitats

En aquest apartat trobaràs informació relativa a les reunions i activitats del Consell Turisme Ciutat.

Plenaris

2021

1 desembre

17 juny

2020

1 desembre

Comissions Permanents

2021

13 abril

 • Comissió Permanent del Consell de Turisme i Ciutat
  off
  off
2020

10 novembre

13 maig

2019

28 octubre

25 març

2018

29 octubre

4 juliol

12 abril

2017

16 novembre

12 setembre

8 juny

14 març

2016

9 novembre

5 octubre

14 juny

Grups de Treball

Estratègia de màrqueting turístic
2021

10 juny

PAM+ 2020-2023
Nou Reglament CTIC
2021

10 juny

Fiscalitat i turisme

Debat i anàlisi de la fiscalitat turística per tal de presentar a l’Ajuntament suggeriments d’actuacions a desenvolupar, que tinguin sentit en el marc de la ciutat de Barcelona i siguin assumibles i realistes des del punt de vista de la seva implementació.

2021

18 març

2018

14 març

21 febrer

 • Sessions 21 febrer i 14 març, elaboració de l’informe final del grup
  on
  off

7 febrer

2017

30 novembre

21 novembre

Nous imaginaris turístics

 Sessió de treball per debatre els objectius i propostes de la mesura de govern de creació de nous imaginaris turístics 

Seguiment propostes CTiC

Espai de propostes per millorar la capacitat d’incidència de les aportacions del Consell en les polítiques públiques de turisme de la ciutat

2019

4 juny

30 maig

15 maig

11 febrer

Mercat laboral i turisme

Debat i anàlisi de la realitat de les condicions laborals al sector turístic a la ciutat de Barcelona per tal de suggerir actuacions a desenvolupar.

2018

26 juny

19 juny

 • Sessions 10 maig, 12, 19 i 26 juny, elaboració de l’informe final del grup
  on
  off

11 abril

19 març

2017

14 novembre

Ús de l'espai públic

Reflexió i debat al voltant de les actuacions que es desenvolupen a l’espai públic en espais de gran afluència, focalitzant-se en l’ús turístic dels espais. Es van seleccionar tres espais per treballar: Les Rambles, Sagrada Família i Rambla del Poblenou.

2017

31 octubre

21 juny

23 maig

 • Sessions 23 maig, 6 juny i 21 de juny, elaboració de l’informe final del grup
  on
  off

10 gener

Mobilitat

Sessions organitzades en el marc de l’elaboració de l’Estratègia de Mobilitat Turística a la ciutat de Barcelona, com a punt de trobada dels diferents agents amb l’objectiu de recollir idees i concretar propostes.

2017

23 octubre

9 octubre

Allojtament turístic

Anàlisi i debat sobre l’allotjament turístic i la seva sostenibilitat i impactes per a la ciutat, per tal de generar recomanacions per a presentar a l’Ajuntament suggerint actuacions a desenvolupar.

2017

19 octubre

13 juny

30 maig

 • Sessions 30 maig i 13 juny, elaboració de l’informe final del grup
  on
  off

12 gener

Pla Estratègic Turisme 2020

El Consell Municipal Turisme i Ciutat, com a òrgan estable de participació sectorial en l’àmbit de les polítiques i estratègies sobre turisme a la ciutat, va analitzar i debatre el nou Pla Estratègic.

2017

21 març

28 febrer

20 febrer

Properes activitats

Actes oberts

Actes oberts