Compromís renovat amb “Barcelona és molt més”

Compromís renovat amb “Barcelona és molt més”

Turisme. S'avança en l’Estratègia de màrqueting compartida de la Destinació Barcelona.

La promoció de la Destinació Barcelona, entesa com la ciutat i comarques, es reforça amb la renovació del conveni a tres bandes entre Turisme de Barcelona, l'Ajuntament i la Diputació per millorar-ne el coneixement i el posicionament a escala internacional. Amb la renovació, a més, s'integren les direccions de màrqueting del Consorci i de la institució provincial per generar sinergies i enriquir l'Estratègia de màrqueting turístic, què s'està treballant i que és previst poder presentar i desplegar al llarg d'aquest any.

L’Estratègia de màrqueting és el marc de referència prioritari que definirà el pla operatiu de la destinació que Turisme de Barcelona i la Diputació executaran de manera coordinada i consensuada.

La triple aliança entre les institucions i el Consorci es va iniciar l’any 2008 i es va reforçar el 2015 amb el naixement del programa “Barcelona és molt més”, i l’any passat amb la fusió dels dos Convention Bureau de la ciutat i de la Diputació.

El programa “Barcelona és molt més” ha anat creixent any rere any fins a arribar a comercialitzar 77 productes turístics de les comarques de Barcelona. El programa engloba 460 empreses i destinacions de les comarques de Barcelona, i des de la seva posada en marxa s’han fet 254 accions de promoció a més de 20 països.

El conveni també inclou la plena implicació en l’Observatori del Turisme de Barcelona, Ciutat i Regió (OTB), una plataforma impulsada pels tres organismes i la Cambra de Comerç per gestionar i obtenir informació amb l’objectiu de construir i transmetre coneixement respecte al conjunt de la destinació.