Conèixer millor el turisme per fer-lo més sostenible

Conèixer millor el turisme per fer-lo més sostenible

Turisme. Un nou observatori, impulsat per l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona i el consorci Turisme de Barcelona, recollirà i avaluarà dades que ajudaran a gestionar de manera equilibrada la riquesa econòmica i social del turisme.

La creació de l'Observatori de Turisme a Barcelona permetrà desenvolupar una metodologia unificada de recollida i avaluació de dades relacionades amb el turisme a la província de Barcelona. A més, serà un espai de coordinació i posada en comú dels diferents estudis i accions realitzades fins al moment pels tres actors que impulsen l'observatori: l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona i el consorci Turisme de Barcelona.

“Com més dades tinguem, millor podrem actuar per equilibrar i redistribuir la riquesa econòmica i social que genera el turisme”, ha dit el regidor de Turisme i Empresa, Agustí Colom. Per això, l’observatori no es limitarà a la recollida i valoració acadèmica d’indicadors. “Serà una eina al servei de la ciutadania“, ha explicat Colom. I ha afegit: “El coneixement que generi permetrà situar Barcelona al capdavant de la investigació, però sobretot generarà un coneixement pensat per ser aplicable i útil.”

Precisament una de les característiques de l’observatori serà l’aposta per les dades obertes. És a dir, tothom podrà accedir als estudis amb l’objectiu que els diferents actors relacionats amb la gestió del turisme en puguin fer ús.

A més, la feina de l’observatori s’emmarca dins d’una nova realitat del turisme que té la ciutat de Barcelona com a porta d’entrada, però que impacta també al seu entorn territorial.  “Per aquest motiu és tan important la col·laboració entre administracions”, ha valorat Colom. El regidor també ha destacat la col·laboració entre els sectors públic i privat dins l’observatori, que permetrà analitzar de manera conjunta els canvis pel que fa a la demanda, l’oferta, els models de negoci, el seu impacte en el territori i la manera en què aquests canvis afecten la gestió de les empreses i les destinacions turístiques.