La nova Rambla, una transformació al servei de les persones

La nova Rambla, una transformació al servei de les persones

Urbanisme. El projecte de transformació, que s’ha elaborat amb la participació d’entitats i del veïnat, vol renovar la Rambla mitjançant actuacions culturals, socials, econòmiques i urbanístiques.

La proposta de transformació elaborada per km-ZERO, en què han participat el veïnat i diverses entitats, preveu un seguit de mesures culturals, socials i urbanístiques per tornar a fer de la Rambla un espai emblemàtic per a la ciutadania i un símbol identitari de la ciutat.

Recuperar la Rambla, que els barcelonins i les barcelonines se la tornin a fer seva, que els veïns i les veïnes puguin viure-la i gaudir-la, demana tota una transformació transversal que preveu tant polítiques socioeconòmiques com una intervenció urbanística que permeti diversificar-ne els usos i millorar-ne la mobilitat.

Per aquesta raó, el projecte de transformació que ha liderat km-ZERO, l’equip guanyador del concurs de la Rambla, proposa estratègies de dinamització social, de promoció cultural i socioeconòmiques que complementen i condicionen la reurbanització del passeig.

Més cultura, més veïnat i més proximitat

Les intervencions es plantegen d’una manera transversal, per tal de diversificar els usos de la Rambla i recuperar-la com un espai emblemàtic de la ciutat. Són un total de 53 actuacions, amb un pressupost previst d’1,4 milions d’euros, plantejades en tres grans àmbits: cultura, gentrificació i turisme.

Es preveu posar en marxa un pla de gestió cultural i d’equipaments per protegir i donar visibilitat al patrimoni cultural, paisatgístic i patrimonial de la Rambla, i promoure-hi la creació artística de qualitat.

Per gestionar la pressió turística, es proposa diversificar els usos del passeig ordenant l’activitat dels guies turístics i delimitant espais específics d’aturada. D’aquesta manera, els usos veïnals podrien conviure amb els turístics. A més, per lluitar contra la gentrificació, el projecte de transformació de la Rambla preveu promoure el comerç de proximitat, diversificar l’activitat econòmica perquè repercuteixi en els veïns i les veïnes i portar a terme polítiques d’habitatge.

Més espai per als vianants

La transformació urbanística complementa totes les mesures econòmiques, socials i culturals del projecte per recuperar la Rambla. Són actuacions pensades per fer de la Rambla un passeig funcional i confortable que garanteixi la mobilitat en transport públic i els diferents usos que en vulguin fer els veïns i veïnes.

Així, el vianant pren el protagonisme de la nova Rambla amb l’ampliació de les voreres i noves zones d’estada sota els arbres, i també perquè l’espai destinat als vehicles quedarà reduït a un sol carril de circulació.

Es crearan tres espais destacats o singulars, que coincideixen amb els principals punts d’encreuament del Gòtic i el Raval i amb grans equipaments culturals. El primer estarà situat a l’altura del Palau Moja i del de la Virreina; el segon, a l’altura del Liceu, i el tercer, a la del Teatre Principal. A més, amb l’objectiu d’obrir la Rambla al mar, a l’altura de les Drassanes es crearà un nou espai urbà amb àrees d’estada i dues grans zones verdes.

Tot plegat es farà seguint les indicacions marcades al Pla especial de la Rambla i millorant l’accessibilitat de tot el passeig. A més, per racionalitzar l’ocupació de l’espai públic, es reordenaran els quioscos i les terrasses.

Es preveu que les obres, en què s’invertiran 35,6 milions d’euros, comencin a finals del 2019 o a principis del 2020, un cop s’hagi redactat el projecte executiu i s’hagin licitat les obres. Els treballs començaran al tram més proper al mar (Colom – Santa Madrona) i avançaran en direcció a la muntanya.

El futur de la Rambla, un procés cooperatiu

El que s’ha presentat és fruit del treball conjunt entre la ciutadania, l’Administració i l’equip tècnic, que des de fa mesos es reuneixen per dissenyar un projecte que permeti recuperar la Rambla com a passeig i espai per a la vida comunitària i veïnal.

S’hi han implicat quatre grups cooperatius ciutadans (GCC), que representen entitats de diferents àmbits i sensibilitats i que han treballat diversos aspectes (moviment, cultura i equipaments, comunitat i espai públic i economia i treball).

El procés es va iniciar a principis del 2018 i està liderat per l’equip Km-ZERO, entitat guanyadora del concurs internacional convocat per l’Ajuntament de Barcelona per dinamitzar i remodelar la Rambla de Barcelona.