Més de dos milions de pernoctacions en hotels al juliol i l'agost

Més de dos milions de pernoctacions en hotels al juliol i l'agost

Turisme. Les dades confirmen la diagnosi del Pla estratègic de turisme, que constata un creixement sostingut d'aquesta activitat i la pressió que exerceix en la ciutat.

Entre el gener i l’agost les pernoctacions a la ciutat han registrat un creixement acumulat del 5,4% respecte al mateix període del 2015. Els passatgers a l’aeroport i de creuers també han augmentat (l’11,1% fins al setembre al Prat, i el 6,7% fins a juliol al port). Aquestes dades confirmen la diagnosi del Pla estratègic de turisme 2016-2020, i que constata un augment sostingut d’aquesta activitat i la pressió que exerceix en la ciutat.

Barcelona ha registrat unes xifres de rècord en el nombre de pernoctacions en hotels, passatgers de l’aeroport i de creuers aquest estiu. Per primer cop, aquest 2016 els hotels han registrat més de dos milions de pernoctacions, tant al juliol (2.016.772) com a l’agost (2.069.690), mentre que l’any passat aquesta xifra només es va superar a l’agost. El nombre de turistes en establiments hotelers també ha pujat entre el gener i l’agost, fins a un 4,9% respecte al 2015.

Les xifres de l’aeroport del Prat també indiquen un creixement continuat de l’arribada de turistes per aquesta via. En concret, als mesos de juliol i agost hi van aterrar 9,3 milions de passatgers, mentre que el nombre de passatgers de creuers durant aquests dos mesos que van arribar a la capital catalana van ser més de 700.000.

Les dades formen part de l’informe que presentarà a la propera Comissió d’Economia i Hisenda el regidor d’Empresa i Turisme, Agustí Colom, i confirmen la diagnosi elaborada en el marc del Pla estratègic de turisme 2016-2020, que ara es troba en la fase de propostes i que es desenvolupa fins a finals d’any, amb el compromís de la presentació del document del pla a començaments del 2017.

Aquesta diagnosi constata que el turisme és una activitat amb un creixement sostingut i que concretament el segment de creixement més elevat és el turisme urbà, que pressiona per  millorar les infraestructures i l’accessibilitat de les ciutats. A les principals ciutats turístiques del món també s’ha detectat l’aparició de nous intermediaris i noves activitats turístiques emergents, com ara l’economia col·laborativa, les plataformes en línia i la proliferació de noves modalitats d’oferta d’allotjament turístic.

A més del Pla estratègic de turisme, i amb l’objectiu de crear una xarxa de col·laboració per millorar la gestió del turisme, Barcelona organitzarà el 3 i 4 de novembre la trobada “Cimera sobre governança i gestió del turisme urbà: allotjaments compartits i lloguer vacacional”, en què participaran representants i responsables de turisme de municipis com París, Amsterdam, Santiago de Compostel·la, Palma de Mallorca i Madrid, entre altres. L’objectiu és crear un fòrum de debat de les ciutats per buscar noves fórmules, més enllà de les xarxes i els grups de treball que hi ha actualment d’àmbit europeu i mundial, que es concentren bàsicament a millorar la promoció de les ciutats en els circuits turístics.

A aquestes dades, a més, se suma l’Enquesta de serveis municipals de Barcelona, que revela que la preocupació pel turisme ha experimentat un dels creixements més importants en els darrers anys, i se situa com el segon problema per als barcelonins.