Què és - OLD

Què és - OLD

El Consell de Turisme i Ciutat  (CTiC) és un òrgan de participació ciutadana, obert i divers, creat amb l’objectiu de debatre quin és el model de ciutat que volem i, per tant, quin és el desenvolupament turístic que més s’adiu amb la ciutat.
Així, el Consell neix com un fòrum de debat en el qual entitats ciutadanes, associacions i representants polítics poden compartir reflexions i plantejar propostes que serveixin per millorar la implantació i el desenvolupament del sector turístic a Barcelona.
Les resolucions que es prenen dins el Consell no són vinculants, però serveixen de base per a la presa de decisions polítiques del Ple de l’Ajuntament.

El CTiC el presideix l’alcalde i l'integren representants d’entitats del sector ciutadà i veïnal, del sector turístic empresarial, del comerç i la restauració, de la cultura i l’esport, de sindicats, associacions ambientals, grups socials i representants de cada districte, així com professionals experts, responsables tècnics i representants de cada un dels grups municipals. És, doncs, l’òrgan de participació que permet debatre la planificació i gestió de l’activitat turística, incorporar la ciutadania en la governança del turisme i col·laborar en l’acció del Govern sobre les polítiques, les línies estratègiques i les iniciatives en l’àmbit del turisme.

24 de juliol de 2015: el Plenari del Consell Municipal acorda la creació del Consell de Turisme i Ciutat de conformitat amb el que preveu l’article 19 de les normes reguladores de la participació ciutadana.

29 de gener de 2016: el Plenari del Consell Municipal aprova el reglament de funcionament intern del Consell de Turisme i Ciutat, que defineix el caràcter assessor i consultiu de l’òrgan, a banda d’establir les bases per escollir-ne els representants.

Del 18 al 22 d’abril de 2016: les entitats inscrites al Fitxer General d’Entitats Ciutadanes de l’Ajuntament de Barcelona són convocades per escollir els seus representants al Consell de Turisme i Ciutat.

2 de maig de 2016: reunits al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona, en sessió solemne presidida per l’alcaldessa, es constitueix el Consell de Turisme i Ciutat com a òrgan estable de participació sectorial en l’àmbit de les polítiques i estratègies de turisme a la ciutat, amb l’ objectiu de garantir la qualitat de vida de la ciutadania i una bona experiència als visitants de la ciutat.