• Carrer d’Astúries, 46
  • Gràcia
  • Mosaic hidràulic
  • Segle XX
15 imatges | 2 participants
(Foto: A. Schultz)

(Foto: A. Schultz)

MOSAIC
Descripció: paviment de la sala de vendes de la botiga BocaBio. Mosaic hidràulic realitzat amb peces de forma quadrangular. Es tracta d’una decoració a mode de “patchwork” amb diferents motius de rajoles hidràuliques que formen  petites composicions.
Època: posterior a 1936, any de construcció de l’edifici
Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1936
Estil: Eclèctic
Ús original: residencial
Font de la informació:
Cadastre

ITINERARI 4 – Tècniques musives: un recorregut per Gràcia
Punt 12 de l’itinerari