• Carrer de Bertran, 77
  • Sarrià-Sant Gervasi
  • Mosaic de rajola ceràmica
  • Segle XX
3 imatges | 1 participant
(Foto: anònim)

(Foto: anònim)

MOSAIC
Descripció: mural del vestíbul d’entrada de l’edifici, situat a l’interior. El mosaic està realitzat amb rajoles de ceràmica esmaltada de forma irregular en relleu. La decoració representa elements geomètrics que semblen representar un ocell amb el cos marró i el cap blanc sobre un fons amb tonalitats ocre i beix ornat amb cercles amb el centre vermell.
Època: 1971 o posterior, data de construcció de l’edifici
Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1971
Ús original: residencial
Font de la informació: Cadastre