• Carrer Major de Sarrià, 59
  • Sarrià-Sant Gervasi
  • Mosaic de rajola ceràmica
  • Segle XX
3 imatges | 1 participant
(Foto: Anònim)

(Foto: Anònim)

MOSAIC
Descripció: aplacat exterior de la planta baixa de la façana on es troba el restaurant Casa Joana. Mosaic format per rajoles esmaltades de forma quadrangular. La decoració a mode d’escaquer alterna rajoles llises de color verd i rajoles amb una decoració floral en relleu de color groc.
Època: posterior a 1940, any de construcció de l’edifici
Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1940
Estil: Eclèctic
Ús original: residencial
Font de la informació: Cadastre