• Carrer de Brusi, 39-41
  • Sarrià-Sant Gervasi
  • Mosaic de rajola ceràmica
  • Segle XX
5 imatges | 1 participant
(Foto: J. Avià-Faure)

(Foto: J. Avià-Faure)

MOSAIC
Descripció: mural de la façana, del vestíbul i de la paret del tram d’escales a l’interior de l’edifici. El mosaic del sostre del vestíbul, es conforma amb la col·locació, alterna, de dos tipus de rajola ceràmica quadrada amb motius geomètrics taronges i marrons, que creen una trama infinita. El mosaic dels trams d’escales, es crea amb rajola ceràmica rectangular amb un únic motiu. La col·locació seriada o simetritzada, crea una composició global de trames geomètriques.
Època:  1966 o posterior, data de construcció de l’edifici
Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: Antoni de Moragas i Gallissà, Francesc de Riba i Salas
Època: 1966
Ús original: habitatge
Font de la informació: Cadastre

MÉS INFORMACIÓ
Dalmau, O. (2019). Barcelona Retro. Guia d’arquitectura moderna i d’arts aplicades a Barcelona (1954-1980).
AVIÀ-FAURE, J. Vestibulària. Brusi, 39 [En línia].