• Carrer de Portolà, 6. Entrebigat
  • Sarrià-Sant Gervasi
  • Mosaic de rajola ceràmica
  • Segle XX
1 imatge | 1 participant
(Foto: A. Shulz)

(Foto: A. Shulz)

MOSAIC
Descripció: revestiment de l’entrebigat, situat a l’interior. El mosaic està realitzat amb rajoles de ceràmica esmaltada de forma quadrangular. La decoració està formada per la repetició de la mateixa peça. El motiu central representa un cercle amb, al seu interior, un quadrat còncau amb una creu de quatre puntes i decoracions vegetals. Tots els motius són de color blau sobre fons blanc.
Època: posterior a 1906, any de construcció de l’edifici
Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1910, aproximadament
Estil: Modernista
Ús original: residencial
Font de la informació: 

Cercador de Patrimoni Arquitectònic, identificador 2364

Repositori Obert de Coneixement de l’Ajuntament de Barcelona

 

MÉS INFORMACIÓ

La meva Barcelona: El Col·legi Major Montseny i els Jardins de Portolà