• Carrer de Moliné, 1
  • Sarrià-Sant Gervasi
  • Mosaic de rajola ceràmica
  • Segle XX
2 imatges | 1 participant
(Foto: Anònim)

(Foto: Anònim)

MOSAIC
Descripció: mural del vestíbul d’entrada de l’edifici, situat a l’exterior. El mosaic està realitzat amb rajoles de ceràmica esmaltada de forma quadrangular. La decoració consisteix en l’alternança a mode d’escaquer de dues peces: una totalment vermella i l’altra representant un cercle vermell sobre fons negre.
Època: posterior a 1974, any de construcció de l’edifici
Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1974
Estil: Contemporani
Ús original: residencial
Font de la informació: Cadastre