• Carrer de Cantàbria, 54
  • Sant Martí
  • Mosaic de rajola ceràmica
  • Segona meitat del segle XX
2 imatges | 1 participant
(Foto: T. Mayral)

(Foto: T. Mayral)

MOSAIC
Descripció: plafó del vestíbul d’entrada de l’edifici, situat a l’interior. El mosaic està realitzat amb peces de ceràmica esmaltada de forma irregular. La decoració representa un paisatge amb amb muntanyes arrodonides i edificacions en primer pla que recorda el monestir de Santa Maria de Montserrat. Les muntanyes de color fosc destaquen sobre el cel de color blanc. La composició està emmarcada per un marc de fusta.
Època: 1966 o posterior, any de construcció de l’edifici
Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1966
Ús original: residencial
Font de la informació: Cadastre

Última actualització de la pàgina: 4/4/2024