• Carrer de Pujades, 196
  • Sant Martí
  • Mosaic de rajola ceràmica
  • Segona meitat del segle XX
2 imatges | 1 participant
(Foto: L. Andino Pol)

(Foto: L. Andino Pol)

MOSAIC
Descripció: revestiment de la planta baixa de la façana on es troba la drogueria Balius. Mosaic format per rajoles esmaltades de forma rectangular. La decoració està formada per la repetició de rajoles amb motius linears de color vermell sobre fons blanc que creen franges de línies horitzontals i motius rectangulars verticals.
Època: segona meitat del segle XX
Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1910
Ús original: residencial
Font de la informació: Cadastre

Última actualització de la pàgina: 9/11/2022