• Carrer de Còrsega, 522. Paviment amb quadrats verds
  • Eixample
  • Mosaic hidràulic
  • Segle XX
3 imatges | 1 participant
(Foto: F. Martínez Ros)

(Foto: F. Martínez Ros)

MOSAIC
Descripció: paviment del vestíbul de l’habitatge. Mosaic hidràulic realitzat amb peces de forma octogonal irregular de color blanc combinades amb peces quadrades de color verd fosc ocupant les cantonades. El conjunt compon una quadrícula amb quadrats verds a les interseccions. La faixa és de color gris.
Època: posterior a 1936, data de construcció de l’edifici
Autor: patró present a molts catàlegs de l’època, com per exemple el del fabricant Jaime Aloy, model n°71


Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri 
 

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1936
Ús original: habitatges
Font de la informació: 
Cadastre