• Carrer de la Marina, 94
  • Sant Martí
  • Mosaic de rajola ceràmica
  • Segona meitat del segle XX
1 imatge | 1 participant
(Foto: L. Andino Pol)

(Foto: L. Andino Pol)

MOSAIC
Descripció: mural del vestíbul d’entrada d’un l’edifici d’habitatges, situat a l’exterior. El mosaic està realitzat amb peces de ceràmica quadrangular i rectangular en relleu. El fons està revestit de rajoles acanalades de tonalitats de color verd i granat. La unió de quatre peces forma cercles concèntrics de tons verds amb petits motius geomètrics impresos sota relleu.
Època: 1976 o posterior, any de construcció de l’edifici
Autor: Novo & Bono sl, Barcelona, fabricant de recubrimientos cerámicos artesano industriales. Modelo Rosetón
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri
NOVO & BONO Catàleg comercial de 1974.

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1976
Ús original: residencial
Font de la informació: cadastre

MÉS INFORMACIÓ
BATIK (1978). Julio Bono. Batik. Panorama general de las artes. Arte, diseño, arquitectura, n°44, p. 56-57.
RONDALLER (26/12/2020). Museu al carrer (1) [En línia].
RONDALLER (30/8/2021). Museu al carrer (2) [En línia].
RONDALLER (31/12/2021). Museu al carrer (3) [En línia].
RONDALLER (10/1/2021). Museu al carrer (4) [En línia].
SEMPERE, E. (2017). Julio Bono In Memoriam. Terrart. Revista ceràmica contemporània, nº51, p. 76-78.

Última actualització de la pàgina: 14/1/2022