• Carrer de Lepant, 374-378
  • Horta-Guinardó
  • Mosaic de rajola ceràmica
  • Segona meitat del segle XX
1 imatge | 1 participant
(Foto: E. Fernández)

(Foto: E. Fernández)

MOSAIC
Descripció: revestiment d’una part de la façana a partir de la primera planta. Mosaic format per rajoles de ceràmica esmaltada de forma rectangular de color verd.
Època: 1971 o posterior, data de construcció de l’edifici

Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

 

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1971
Ús original: habitatges
Font de la informació: Cadastre

Última actualització de la pàgina: 9/11/2022