• Carrer de les Alberes, 35
  • Sarrià-Sant Gervasi
  • Mosaic de rajola ceràmica
  • Segle XX
1 imatge | 1 participant
(Foto: anònim)

(Foto: anònim)

MOSAIC
Descripció: revestiment de les façanes de les tres plantes de l’habitatge. El mosaic està realitzat amb rajoles de ceràmica esmaltada. La decoració consisteix en una superposició de línies horitzontals de color blau sobre fons blanc. La zona corresponent a les llindes de les portes i finestres està revestit de rajoles de color blau.
Època: 1950
Autors: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1950
Ús original: residencial
Font de la informació: cadastre