• Carrer de les Ciències, 35. Casa Manuel Villanueva
  • Horta-Guinardó
  • Trencadís
  • Primera meitat del segle XX
5 imatges | 2 participants
(Foto: Terra conservació i patrimoni)

(Foto: Terra conservació i patrimoni)

MOSAIC
Descripció: mosaics exteriors situats en diferents punts de la façana integrats amb els elements d’obra vista. Aquests alternen les tècniques de trencadís i rajoles de ceràmica esmaltada de color blanc i blau.
Època: 1920 o posterior, data de construcció de l’edifici
Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: Josep Masdeu
Època: 1920
Estil: modernista
Ús original: habitatge unifamiliar
Font de la informació: AJUNTAMENT DE BARCELONA. Portal d’Informació Urbanística. Casa Manuel Villanueva [En línia].

MÉS INFORMACIÓ
POBLES DE CATALUNYA. Casa Manuel Villanueva [En línia].

Última actualització de la pàgina: 13/7/2022