• Carrer del Canigó, 7
  • Horta-Guinardó
  • Trencadís
  • Primera meitat del segle XX
3 imatges | 1 participant
(Foto: Maria)

(Foto: Maria)

MOSAIC
Descripció: revestiment del coronament del mur exterior de tanca de maó vista, incloent el garatge i l’acabament de la façana de la casa. El trencadís està format de peces irregulars de ceràmica esmaltada. Les vores són de color blau, el qual es va difuminant, mentre que l’interior és de color blanc. El mur de tanca està ornat amb un motiu de peix en relleu decorat amb peces rectangulars de ceràmica esmaltada i el que semblen ser còdols pintats de diverses tonalitats per reproduir les escates. El conjunt es podria interpretar com una escena marina. El número de la casa i els petits plafons quadrangulars que ornen el timpà del garatge també estan creats amb trencadís.
Època: posterior a 1940, data de construcció de l’edifici

Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1940
Ús original: residencial
Font de la informació: Cadastre