• Carrer de l’Oblit, 24. Parròquia de Santa Isabel d’Aragó
  • Horta-Guinardó
  • Mosaic de rajola ceràmica
  • Primera meitat del segle XX
1 imatge | 1 participant
(Foto: A. Schulz)

(Foto: A. Schulz)

MOSAIC
Descripció: revestiment exterior de la façana de la última planta de l’edifici. Mosaic format per rajoles esmaltades de forma quadrangular. La decoració de la paret entre les finestres consisteix en l’alternança de franges verticals de color blau i groc, mentre que els pinyons són de color blau.
Època: posterior a 1939, any de construcció de l’edifici
Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època:  1939
Ús original: eclesiàstic
Font de la informació: Cadastre

Última actualització de la pàgina: 10/11/2022