• Travessera de Gràcia, 378
  • Horta-Guinardó
  • Mosaic de rajola ceràmica
  • Primera meitat del segle XX
2 imatges | 1 participant
(Foto: E. Fernández)

(Foto: E. Fernández)

MOSAIC
Descripció: plafons de façana. El mosaic està realitzat amb rajoles de ceràmica esmaltada de forma quadrangular amb relleu i botons del mateix material. La decoració consisteix en petits plafons compostos per dues rajoles situats a banda i banda de la porta i les finestres. Les peces estan ornades amb motius d’espiral de color verd fosc. Sobre la porta d’entrada i sota el pinyó de la façana la decoració consisteix en rajoles i botons disposats sobre el revestiment.
Època: 1920-1922 o posterior, data de construcció de l’edifici
Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri 

EDIFICI
Arquitecte: Antoni Millàs Figuerola, direcció de les obres; Enric de Babot Frayse, projecte
Època: 1920-1922
Estil: Modernista
Ús original: habitatges. L’habitatge feia part de la Cooperativa militar.
Font de la informació: 
PONS TOUJOUSE, V. (2006). Inventario general del Modernismo. Barcelona: Ediciones del Serbal.

Última actualització de la pàgina: 6/4/2023