• Carrer de los Castillejos, 342
  • Horta-Guinardó
  • Mosaic de rajola ceràmica
  • Segona meitat del segle XX
2 imatges | 1 participant
(Foto: E. Fernández)

(Foto: E. Fernández)

MOSAIC
Descripció: mural del vestíbul d’entrada de l’edifici, situat a l’exterior. El mosaic està realitzat amb rajoles de ceràmica esmaltada de forma quadrangular. La decoració representa una successió de motius d’espiral en un degradat de color que va del marró al verd.
Època: 1977 o posterior, any de construcció de l’edifici
Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1977
Ús original: residencial
Font de la informació: Cadastre