• Carrer de Mallorca, 554. Casa Vicenç Alsina
  • Sant Martí
  • Mosaic de rajola ceràmica
  • Segle XX
1 imatge | 1 participant
(Foto: A. Schulz)

(Foto: A. Schulz)

MOSAIC
Descripció: plafó realitzat amb rajoles de ceràmica esmaltada amb peces de forma quadrangular. Es tracta d’una decoració composta per una peça que es repeteix. El conjunt forma una sanefa amb fulles verdes i flors blanques sobre fons negre. La sanefa està flanquejada en la part superior i inferior per un llistó decorat amb volutes blanques sobre fons vermell i groc.
Època: posterior a 1903, any de construcció de l’edifici
Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: Adolf Ruiz Casamitjana, arquitecte
Època:  1903
Estil: Modernista
Ús original: residencial
Font de la informació: Cercador de Patrimoni Arquitectònic, Identificador 2979