• Carrer de Montserrat de Casanovas, 20
  • Horta-Guinardó
  • Mosaic de rajola ceràmica
  • Primera meitat del segle XX
2 imatges | 2 participants
(Foto: A. Schulz)

(Foto: A. Schulz)

MOSAIC
Descripció: plafons en forma de banda estreta situats a la façana de la casa, a mode de llistó horitzontal entre les finestres. El mosaic està realitzat amb rajoles de ceràmica esmaltada amb peces de forma rectangular. Es tracta d’una decoració composta per una peça que es repeteix. El conjunt forma una sanefa amb quadrats còncaus de color verd i línies ondulades de color rosa sobre fons groc.
Època: 1908 o posterior, any de construcció de l’edifici
Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època:  1908
Estil: modernista
Ús original: residencial
Font de la informació: PONS TOUJOUSE, V. (2006). Inventario general del Modernismo. Barcelona: Ediciones del Serbal.

MÉS INFORMACIÓ
AJUNTAMENT DE BARCELONA. Portal d’Informació Urbanística. Habitatge unifamiliar [En línia].

Última actualització de la pàgina: 10/11/2022