• Carrer de Pere IV, 158
  • Sant Martí
  • Trencadís
  • Segle XX
3 imatges | 1 participant
(Foto: Anònim)

(Foto: Anònim)

MOSAIC
Descripció: sòcol de la planta baixa de l’edifici. El trencadís està realitzat amb peces de ceràmica esmaltada de forma irregular. La meitat inferior de la decoració és de color blau mentre la part superior és de color blanc i acaba amb una forma ondulada.
Època: posterior a 1920, any de construcció de l’edifici
Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1920
Estil: Eclèctic
Ús original: residencial
Font de la informació: Cadastre