• Carrer de Badajoz, 44
  • Sant Martí
  • Trencadís
  • Segle XX
2 imatges | 1 participant
(Foto: Montserrat)

(Foto: Montserrat)

MOSAIC
Descripció: rètol del restaurant, situat a l’exterior. El trencadís està realitzat amb peces de ceràmica esmaltada de forma irregular. El rètol anuncia en lletres de color blanc  resseguides de negre sobre fons blau clar i blau fosc:
DESDE 1985 RB ANTONIO’S
WWW.ANTONIOS.ES

CUINA DE MERCAT I MEDITERRANIA
La composició està emmarcada per una faixa de color groc amb quadrats vermells i flors negres a les cantonades.
Època: contemporani
Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1900
Estil: Eclèctic
Ús original: residencial
Font de la informació: Cadastre