• Carrer de Pere IV, 187
  • Sant Martí
  • Mosaic de rajola ceràmica
  • Segle XIX
2 imatges | 2 participants
(Foto: L. Andino Pol)

(Foto: L. Andino Pol)

MOSAIC
Descripció: plafó situat sobre la porta de la finca, a l’exterior. El mosaic està realitzat amb rajoles de ceràmica esmaltada de forma quadrangular. La decoració representa un gerro amb una profusió de flors de colors vius, a l’estil d’una natura morta. La composició està emmarcada per una sanefa amb volutes de color blau i groc sobre fons blanc.
Època: 1890 o posterior, any de construcció de l’edifici
Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1890
Ús original: residencial
Font de la informació: Cadastre

Última actualització de la pàgina: 14/4/2023