• Carrer SN (Pujades Llatzaret), 1
  • Sant Martí
  • Mosaic de rajola ceràmica
  • Segona meitat del segle XX
1 imatge | 1 participant
(Foto: L. Andino)

(Foto: L. Andino)

MOSAIC
Descripció:
placa amb el nom de carrer, situada a la façana lateral de l’edifici que correspon al carrer de Pujades, 193. El Portal d’Informació Urbanística indica que aquest carrer no té nom; aquesta placa sembla ser el nom informal que se li ha donat al carrer i que apareix a Googlemaps. El mosaic està realitzat amb 6 rajoles de ceràmica esmaltada de forma quadrangular. La placa indica en lletres negres sobre fons blanc:
Passatget
La composició està decorada amb l’escut de la ciutat, un sol i una garlanda de color groc, negre, blanc, verd i blau sobre fons blanc.
Època:
1985, segons el rètol
Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri
AJUNTAMENT DE BARCELONA. Portal d’Informació Urbanística [En línia].