• Carrer de Pere Serafí, 39
  • Gràcia
  • Trencadís
  • Segle XXI
3 imatges | 1 participant
(Foto: anònim)

(Foto: anònim)

MOSAIC
Descripció: rètol del taller de mosaics de Lívia Garreta situat a la façana de l’edifici. El trencadís està realitzat amb peces de ceràmica esmaltada i de mirall de forma irregular. El rètol és de forma ovalada amb línies horitzontals als extrems en forma d’ales o aletes. Anuncia en lletres de color gris i vermell sobre fons blanc: TALLER DE MOSAICS. La composició està emmarcada per un doble oval de color gris i verd fosc amb un anell decoratiu en el seu interior realitzat amb peces de mirall.
Època: 2017
Autor: Lívia Garreta, mosaïcista
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

ITINERARI 4 – Tècniques musives: un recorregut per Gràcia
Punt 5 de l’itinerari