• Carrer del Pintor Pradilla, 21
  • Horta-Guinardó
  • Mosaic de rajola ceràmica
  • Primera meitat del segle XX
2 imatges | 2 participants
(Foto: A. Schulz)

(Foto: A. Schulz)

MOSAIC
Descripció: plafó de la façana situat a nivell del terrat, a l’exterior. El mosaic està realitzat amb rajoles de ceràmica esmaltada de forma quadrangular. La decoració representa Sant Jordi sobre un cavall blanc matant del drac. La composició està emmarcada per una banda amb motius decoratius de color ocre, verd i blanc sobre fons blau.
Època: 1926 o posterior, any de construcció de l’edifici
Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època:  1926
Ús original: residencial
Font de la informació: Cadastre

MÉS INFORMACIÓ
FREIXA, M., GIL FARRÉ, N. (2016). “Sant Patró de Catalunya, torneu-nos la llibertat. Iconografia de sant Jordi en els anys del Modernisme. eHumanista/IVITRA 10:100-119.

Última actualització de la pàgina: 6/4/2023