• Carrer del Rosselló, 515 / Carrer del Dos de Maig, 287-299. Fàbrica Damm
  • Eixample
  • Trencadís
  • Segle XX
1 imatge | 1 participant
(Foto: A. Jimenez Soler)

(Foto: A. Jimenez Soler)

MOSAIC
Descripció: rètol amb el nom de la fàbrica, es troba situat al coronament de l’edifici, al xamfrà entre els carrers del Rosselló i de Dos de Maig. El rètol anuncia en lletres de color negre sobre fons groc “FABRICA DE CERVEZA S.A. DAMM”. Dos cercles blancs ornats amb un estel -un de groc i l’altre vermell- flanquegen la inscripció. El mosaic està format per peces de ceràmica esmaltada de forma irregular disposades segons la tècnica del trencadís, pel que fa el fons de color groc. En canvi, les dues estrelles estan realitzades amb peces retallades de ceràmica esmaltada de tal manera a formar una forma geomètrica amb relleu.
Època: segle XX
Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1905, data d’inauguració de la fàbrica
Ús original: industrial
Font de la informació:
GENERALITAT DE CATALUNYA. Direcció General del Patrimoni Cultural. Cercador del Patrimoni Arquitectònic. Fàbrica Damm [En línia].

MÉS INFORMACIÓ
AJUNTAMENT DE BARCELONA. Repositori Obert de Coneixement de l’Ajuntament de Barcelona. Fàbrica Damm [En línia].
AJUNTAMENT DE BARCELONA. Portal d’Informació Urbanística. Cerveses Damm SA [En línia].
POBLES DE CATALUNYA. Fàbrica Damm (La Bohemia) [En línia].

Última actualització de la pàgina: 4/4/2023