• Carrer dels Comptes de Bell-Lloc, 113
  • Sants-Montjuïc
  • Mosaic de tessel·les
  • Segle XX
18 imatges | 2 participants
(Foto: T. Mayral)

(Foto: T. Mayral)

MOSAIC
Descripció: plafó del portal i del fris situat a la façana entre la planta baixa i la primera planta; el fris també orna la façana del carrer Robrenyo. El mosaic està realitzat amb tessel·les de ceràmica esmaltada i vidre de forma quadrangular i formes irregulars. La decoració representa cercles concèntrics de tons vermellosos i groguencs superposats a un fons amb línies horitzontals de colors variats. La composició recorda un paisatge astral.
Època: 1966
Autor: Armand Olivè Milián (signat “OLIVE MILIAN 66”)
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri 
Entrevista amb Armand Olivé Milián, 9 de maig de 2019.

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: 1967
Ús original: residencial
Font de la informació: Cadastre

MÉS INFORMACIÓ
AJUNTAMENT DE BARCELONA. SERVEI D’ARQUEOLOGIA. El mosaic del meu barri. Entrevista amb Armand Olivè Milián, 9 de maig de 2019 [En línia].
RONDALLER (28/9/2018). Color fragmentat (I) [En línia].

Última actualització de la pàgina: 24/3/2021