• Carrer dels Dominics, 24
  • Sarrià-Sant Gervasi
  • Trencadís
  • Segle XX
2 imatges | 1 participant
(Foto: A. Schulz)

(Foto: A. Schulz)

MOSAIC
Descripció: marc de la porta i de finestra de la planta baixa façana de la finca. El mosaic està realitzat amb tessel·les de ceràmica esmaltada de forma rectangular i amb trencadís. La decoració representa motius vegetals blaus sobre fons blanc amb algunes peces de rajoles acolorides.
Època: posterior a 1910, any de construcció de l’edifici
Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: Joan Rubió i Bellvé
Època: 1904; 1908-10
Estil: Modernista
Ús original: residencial
Font de la informació: Cercador de Patrimoni Arquitectònic, Identificador 2249

MÉS INFORMACIÓ
FREIXA, M., SALINÉ, M. (2018). Gaudí i el trencadís modernista. Sant Lluís: Triangle Postals SL.