• Carretera de l’Església, 30-32. Vil·la Pepita
  • Sarrià-Sant Gervasi
  • Mosaic de tessel·les
  • Segle XX
1 imatge | 1 participant
(Foto: A. Shulz)

(Foto: A. Shulz)

MOSAIC
Descripció: medalló de la tanca perimetral de la finca. El mosaic està realitzat amb tessel·les i rajoles de ceràmica esmaltada de forma quadrangular. Al centre, sobre dues rajoles, el rètol indica “Villà”, en referència al nom de la finca. La inscripció està col.locada al centre d’un medalló de color blanc i verd.
Època: posterior a 1911, any de construcció de l’edifici
Autor:  desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

 EDIFICI
Arquitecte: Ramon Ribera i Rodríguez, m. d’o.
Època: 1911
Estil: Modernista
Ús original: residencial
Font de la informació: Cadastre