• Carrer la Rambla. Mosaic al “Pla de l’Os” o Paviment Miró
  • Ciutat Vella
  • Terratzo
  • Segona meitat del segle XX
5 imatges | 2 participants
(Foto: Terra conservació i patrimoni)

(Foto: Terra conservació i patrimoni)

MOSAIC
Descripció: paviment col·locat a la vorera central de la Rambla, a l’alçada del pla de la Boqueria. Es tracta d’un mosaic fet amb la tècnica del terratzo, més precisament del “vibrat”, realitzat amb uns 6000 panots de forma quadrangular de 10 cm de costat. La gamma cromàtica inclou el negre, blanc, vermell, blau i groc; aquests colors s’han aconseguit gràcies a un morter a base de ciment blanc tenyit i amb inclusions de vidres de colors triturats. La cara vista del panot té un quadrat en relleu descentrat respecte de les arestes de la peça. La decoració representa un motiu circular irregular (d’uns vuit metres de diàmetre) resseguit de negre amb figures geomètriques abstractes de color negre, vermell, blau i groc també resseguides de negre sobre un fons blanc.

Artista treballant en la col·locació del mosaic, 1976 (Foto: Ginés Cuesta Ortiz, Fem memòria dels oficis)

Aquesta és una de les tres obres que Miró va donar a la ciutat de Barcelona i ha de representar la benvinguda a la gent que arriba per mar i entra a la ciutat. La escultura de la “Dona i ocell” és per als que venien per via terrestre i el mural de la Terminal 2 de l’aeroport per als qui arriben per l’aire.
Època: 23 de desembre de 1976 (inauguració)
Autors: Joan Miró, pintor; Joan Gardy-Artigas, ceramista, amb la col·laboració dels tallers Escofet per a la fabricació
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri.
AJUNTAMENT DE BARCELONA. Repositori Obert de Coneixement de l’Ajuntament de Barcelona. Paviment Miró [En línia].
MUSEU VIRTUAL DE L’ART PÚBLIC DE BARCELONA. Art Públic: Paviment Miró [En línia].
LA VANGUARDIA (24/12/1976).Inauguración del pavimento de Joan Miró en el Pla de l’Os de las Ramblas”. La Vanguardia, p. 4 i 25.

MÉS INFORMACIÓ
BARCELONA TURISME. Pla de l’Os [En línia].
BOIX PONS, A. (2010). Joan Miró: el compromiso de un artista 1968-1983. Universitat de les Illes Balears: Tesi doctoral [En línia].
ESPARZA LOZANO, D. (2010). El modelo Barcelona de espacio público y diseño urbano: La configuración del suelo y de una imagen de ciudad. Universitat de Barcelona: Treball final de Màster [En línia].
ESPARZA LOZANO, D. (2017). Barcelona a raz de suelo. Barcelona: Universitat de Barcelona.
FARRÉ-ESCOFET, E. (2017). Escofet, símbol industrial de Barcelona. Barcelona: Angle Editorial.
PUGÈS DORCA, M., COLONNA-PRETI, K. (2020). La Rambla. Mosaic del Joan Miró. Anuari d’Arqueologia i patrimoni de Barcelona 2018:270-273 [En línia].

Última actualització de la pàgina: 28/11/2022