• Passeig de Gràcia, 2-4. Casa Pascual i Pons
  • Eixample
  • Trencadís
  • Segle XIX
1 imatge | 1 participant
(Foto: P. Colonna-Preti)

(Foto: P. Colonna-Preti)

MOSAIC
Descripció: revestiment de la coberta poligonal de la torre de l’edifici. El trencadís està realitzat amb peces de rajola ceràmica esmaltada de forma irregular de color marró amb els nervis de color groc.
Època: 1890-1891 o posterior, data de construcció de l’edifici
Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

EDIFICI
Arquitecte: Enric Sagnier i Villavecchia, arquitecte; reforma: MBM-Espinet-Ubach-Lluís Pau
Època: 1890-1891; reforma: 1984
Estil: neogòtic 
Ús original: residencial
Font de la informació:
AJUNTAMENT DE BARCELONA. Portal d’Informació Urbanística. Casa Pascual i Pons [En línia].
AJUNTAMENT DE BARCELONA. Repositori Obert de Coneixements de l’Ajuntament de Barcelona. Ronda de Sant Pere [En línia].
BARCELONA MODERNISTA I SINGULAR. Cases Pascual i Pons [En línia].
ARQUITECTE ENRIC SAGNIER. Passeig de Gràcia, 4 [En línia].

Última actualització de la pàgina: 20/2/2024