• Passeig de Gràcia, 41. Casa Amatller, coronament de façana
  • Eixample
  • Mosaic de rajola ceràmica
  • Segle XIX
3 imatges | 3 participants
(Foto: A. Schulz)

(Foto: A. Schulz)

MOSAIC
Descripció: coronament de façana esglaonat. El mosaic està realitzat amb rajoles de ceràmica esmaltada de forma quadrangular. La decoració està formada per plafons quadrats esglaonats compostos per rajoles de dos motius diferents. La primera forma, amb quatre peces, creus blaves sobre fons blanc i refons de color rosa i marró. La segona està dividida en diagonal on una meitat és de color groc i l’altre de color blau o verd.
Època: 1899-1900
Autor: Hijo de Jaime Pujol y Bausis, fabricant de ceràmica

Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri
FUNDACIÓ INSTITUT AMATLLER D’ART HISPÀNIC. La Casa. Artistes [En línia].

EDIFICI
Arquitecte: Puig i Cadafalch
Època: 1898-1900
Estil: Modernista
Ús original: residencial
Font de la informació: AJUNTAMENT DE BARCELONA. Portal d’Informació Urbanística. Casa Amatller [En línia].

MÉS INFORMACIÓ
AJUNTAMENT DE BARCELONA. Repositori Obert de Coneixement de l’Ajuntament de Barcelona. Casa Amatller [En línia].
FUNDACIÓ INSTITUT AMATLLER D’ART HISPÀNIC. La Casa [En línia].
GENERALITAT DE CATALUNYA. Direcció General del Patrimoni Cultural. Cercador del Patrimoni Arquitectònic. Casa Amatller [En línia].
POBLES DE CATALUNYA. Casa Amatller [En línia].