• Passeig de Sant Joan, 60. Paviment amb flors vermelles
  • Eixample
  • Mosaic hidràulic
  • Segle XX
1 imatge | 1 participant
(Foto: Anònim)

(Foto: Anònim)

MOSAIC
Descripció: paviment d’una habitació de l’habitatge. Mosaic hidràulic realitzat amb peces de forma quadrangular i rectangular. Es tracta d’una decoració a mode de catifa amb un fons compost per una peça que es repeteix. La unió de quatre peces forma una planta amb quatre flors i capolls de color vermell i rosa sobre fons blanc. La sanefa està formada per una doble franja: la primera amb peces rectangulars amb motius d’estrelles vermelles, la segona amb peces quadrangulars amb dos motius diferents que s’alternen representant una fulla de color verd i l’altre de color rosa.
Època: posterior a 1900, data de construcció de l’edifici

Autor: desconegut
Font de la informació: equip de redacció de l’Inventari participatiu – El mosaic del meu barri

 

EDIFICI
Arquitecte: desconegut
Època: Eclèctic
Estil: 1900
Ús original: residencial
Font de la informació: Cadastre

Última actualització de la fitxa: 12/11/2020